Home

Energy Informatics

Main content

Bærekraft
Energiinformatikk Lab, Energy informatics lab

Hva er energiinformatikk?

- Vi har merket stor etterspørsel fra både studenter og industrien.

Nyhet
Elekrtisk skip

Nytt prosjekt skal jobba for batteridriven skipsfart

Ladestasjonar til sjøs skal gi betre utnytting av fornybar energi i offshore-industri.

What we offer
EnergySaving

Area of Interest

Past and ongoing activities
Optimization - Projects

Projects