Home
Department of Informatics
Masterportrett

Fredrik bruker informatikk til å kutte drivstoffbruket til store skip

Værmeldinger har alltid vært viktige for planlegging av skipsfart. I masteroppgaven sin har Fredrik Åhgren Sørum laget en ny modell som skal hjelpe å minimere drivstoffbruk for skip som leverer offshore-utstyr fra Mongstad.

Fredrik
Photo:
t.v: privat t.h: illustrasjonsbilde, Rachel Penney via Unsplash

Main content

For å få til dette, har han jobbet med en ny datamodell for å kunne forutse værutfordringer. Den nye modellen tar hensyn til flere værdetaljer som ikke tidligere har vært med i utregninger: Både høyden på bølgene, bølgeretning og tiden mellom hver bølgetopp blir kalkulert.

«Når man legger inn disse nye parameterne, finner svakheter i den gamle modellen. Den er god når værforholdene er rolig, men jo røffere været blir, jo mindre nøyaktig.»

Den nye modellen har mulighet til å spare opptil 5% drivstoff. Når det kommer til store skip, er dette veldig store mengder.

«Kostnader knyttet til drivstoff er den største utgiften innen offshore logistikk, så næringslivet har også et økonomisk insentiv for å kutte drivstoffbruk.»

Det er kanskje ikke så rart at Equinor ville bidra med data til oppgaven hans.

«Dataene er konfidensielle, men ekte data er viktig for å få best mulig resultat.»

Energiinformatikk

Fredrik gikk integrert master i Energi, og bestemte seg for å gjøre masteroppgaven sin ved Energy Informatics Lab.

Energy Informatics Lab ble startet som et initiativ for informatikere som ønsket å jobbe med utfordringer rundt energi og bærekraft.

Hva er ditt råd til andre som vurderer å ta master innen energiinformatikk?

«Jeg vil absolutt anbefale det, og jeg tror alle på lesesalen min ville sagt det samme. Det er et veldig godt miljø, og det er alltid noen å prate med eller spørre om ting.»

Fredrik har nå startet som konsulent i PwC; en stilling han fikk et år før han leverte masteren.

«Det var veldig deilig å ikke måtte stresse med jobbsøking mens jeg holdt på med masterinnspurten.»