Hjem

Maskinlæring

Innhold

Forskningsgruppen i maskinlæring ved Institutt for informatikk forsker på grunnleggende prinsipper og algoritmer for maskinlæring, inkludert bayesiske nettverk, topologisk dataanalyse og dyplæring.