Hjem

Maskinlæring

Forskningsgruppen i maskinlæring forsker på grunnleggende prinsipper og algoritmer for maskinlæring, inkludert dyplæring, bayesiske nettverk og kunstig intelligens.