Hjem

Informatikk, årsstudium

Årsstudium i informatikk er eit IT-studium for deg som er i arbeid og vil supplere utdanninga di. Studiet er også for deg som kjem rett frå vidaregåande skole og ikkje veit kva du vil studere vidare. Her får du ein smakebit på kva som ventar på eitt av våre bachelorprogram.
 • Lengde1 år
 • Ordinær62
 • Primær36,2
 • Plassar30
 • OpptakskravMATRS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På årsstudium i informatikk lærer du å  

 • lage enkle program i Python og Java 
 • delta i større programutviklingsteam 
 • gjere bruk av dei grunnleggande prinsippa for databasar 
 • kommunisere med andre yrkesgrupper om tema innan IT og programmering 

Studiekvardag 

Årsstudiet i informatikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. 

I løpet av ei vanleg veke vil du ha seks forelesingar og tre seminargrupper. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Vi held til på Høyteknologisenteret, der vi har eigne lesesalar for informatikkstudentar. Her kan du studere aleine eller saman med medstudentar. Du kan òg sitte på Realfagsbiblioteket

Studentane på Institutt for informatikk har ei eiga linjeforeining som blant anna organiserer faglege og sosiale arrangement. 

Kva kan du jobbe som? 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du kan vere kvalifisert til alle bachelorprogram ved Institutt for informatikk. For jobbmoglegheiter med ein bachelorgrad, sjå studieprogramsidene for dei enkelte bachelorprogramma. 

Det er ofte tidlegare eller vidare studium som avgjer kva slags jobb du får, men informatikkstudiet gir deg ekstra tyngde innan IT.  

Du kan fungere som eit bindeledd mellom IT-personell og dei med fagspesifikk kunnskap, og dermed skilje deg ut på jobbmarknaden. 

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april. 

Studiets oppbygging 

Årsstudiet i informatikk er eit eittårig fulltidsstudium som startar i august. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.   

Slik er studiet lagt opp:    

1. semester   

2. semester

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling som del av årsstudiet. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Med årsstudium i informatikk kan du vere kvalifisert til våre bachelorprogram ved Institutt for informatikk. Du kan òg søke intern overgang til eitt av desse.  

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen 

Søk her