Hjem

Programutviklingsteori

Hovedinnhold

Joseph Young explaining the Aurochs system

Gruppen for programmeringsteknologi (PUT) har programvare som studieobjekt og arbeider ut fra et solid teoretisk fundament. Vi arbeider bl.a. med spesifikasjons- og programmeringsspråk, mekanismer for å organisere programvare, programmeringsmodeller, programvaresikkerhet, API og domenespesifikke språk. Feks utvikler vi nye metoder for å programmere brukergrensesnitt (GUI) som skal gi vesentlig lavere utviklingskostnader og høyere kvalitet enn dagens metoder. PUTs aktiviteter strekker seg fra teoretiske studier i logikk og kategoriteori til bygging av støttesystem for praktisk programvareutvikling.

Mer informasjon om PUT-gruppen og -studier.
Bergen laboratorium for språkdesign.

Logikk og læring.

PUT-ansatte: