Hjem
Studentsider
erasmus+

Technische Universität Wien og Institutt for informatikk (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByWien
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Alle studentar ved UiB kan søke, men studentar tilknytt Institutt for informatikk vil ha førsteprioritet dersom det er fleire søkarar enn det er ledige plassar. Det er krav om at du skal ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorprogramma ved Institutt for informatikk tilrettelegg for at studentar kan reise på utveksling i 6. semester, men det er òg mogeleg å reise ut tidlegare i studieløpet dersom ein planlegg dette godt.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er tysk. Det finst òg eit avgrensa emnetilbod på engelsk. Studentar må dokumentere språkkunnskapar tilsvarande nivå B1 i tysk eller engelsk for å få opptak som Erasmus-student ved TU Wien.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå uib.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle kurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Technische Universität Wien blei grunnlagt i 1815 og har om lag 26 000 studentar. Universitetet er dedikert til å utvikle «Teknologi for mennesker», og har åtte fakultet, som alle er knytt til ingeniørstudium, IKT og naturvitskaplege studium. Universitetet sin hovudcampus ligg sentralt i Wien. Nokre mindre campusar ligg spreidd andre stader i byen.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Bustad

Universitetet har eit internasjonalt kontor som hjelper tilreisande studentar med å finne bustad i byen.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juni.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 - BAHF i digital kultur

Haust 2016 - BAHF i digital kultur

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle som drar til Wien å undersøke hvilke fag de kan ta på forhånd, og sende mail for å spørre om mer spesifikk informasjon hvis det trengs. Nettsidene til både universitetet i Wien og TU Wien hadde ikke alltid så utfyllende informasjon om sine emner, særlig ikke om hvilke forkunnskaper du trenger. Det var litt slitsomt for meg, jeg måtte vrake sikkert over halvparten av fagene jeg hadde planlagt å ta, enten fordi de krevde forkunnskaper som ikke sto på nettsidene eller fordi de kræsjet med andre fag og/eller de ble for krevende/slitsomt med den tysk-østerriske dialekten første semester hvor jeg forsto veldig lite.

Jeg vil også anbefale å lære seg litt tysk på forhånd, da utvalget av kurs på engelsk er litt limitert. Skal man ta fag på tysk er nivå B2-C1 sikkert idéelt om man ikke har lyst å stresse kjempemye.

Undervisningsformer

Jeg hadde 60 frie studiepoeng som jeg tok der nede. Det er også verdt å merke seg at de fleste fagene i Østerrike bare gir 2-3 poeng per fag, er du heldig, kanskje 5 eller 10. TU Wien er spesielt kjent for å gi lite ECTS per fag, selv om arbeidsmengden tilsvarer den norske 15ECTS-fag og i noen tilfeller er enda mer krevende. Så du må ta ganske mange fag for å klare å oppnå 30 ECTS i semesteret.

Undervisningsformer varierer selvfølgelig fra fag til fag. På UniWien gikk det for min del mest i forelesninger/seminarer hvor det var frivillig oppmøte, med en endelig eksamen på slutten av semesteret. Typisk var det en skriftlig eksamen i form av essay eller lignende. På TU Wien hadde jeg også frivillige forelesninger med obligatoriske praktiske oppgaver som måtte fullføres i løpet av semesteret i tillegg til en midterm og en final eksamen, dette var ofte i form av multiple-choice avkryssingsoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var registrert ved TU Wien, men følte at utvalget av emner var for teknisk rettet og var ofte basert på at man hadde forkunnskaper. Så jeg tok først 15 ECTS ved TU som er kravet for å co-registrere seg ved andre universiteter i Wien, og co-registrerte meg da ved Universitetet i Wien, på denne måten hadde jeg mer å velge i mellom. Dette med co-registrering er en unik mulighet som finnes i Østerrike. Det kan være litt byråkratisk og slitsomt, men det er verdt det om man har lyst å ta emner ved andre universiteter.

Utover det har TU ett av de beste universitetene på europeisk basis (og kanskje verdensbasis) når det kommer til informatikk. Noen av IT-fagene jeg tok var ekstremt up-to-date, og enkelte av professorene var veldig flinke. Fikk også følelsen av at undervisningen var av svært høy kvalitet, ihvertfall ift. hva jeg er vant til.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si jeg lærte mye tysk når jeg var der nede. Jeg tok tre språkkurs som jeg måtte betale for. Vet ikke om jeg fikk så ekstremt mye ut av det, men det var nok hjelpsomt for å bli vant til å høre, lese og skrive tysk. Jeg kunne ikke så mye tysk første semester, da vennekretsen min var litt for snever og internasjonal. Det ble mye bedre andre semester da jeg fikk meg flere østerriske venner og virkelig fikk praktisert tysken min.

Faglig utbytte var også relativt høy, da man må jobbe ganske intensivt for de få poengene man får der nede. I tillegg fikk man følelsen av at professorene der nede er noen en av de beste i sine emner, og det er jo motiverende i seg selv å ha gode professorer.

Universitetsområdet og byen

Wien er en fantastisk by å bo og studere i. Det er en by med mange grøntområder- og parker, majestetiske bygninger, velfungerende kollektivsystem, caféer, restauranter og utesteder. Det er også en god sykkelby. Campus er også veldig vakker, enten man studerer på WU, TU eller Uni Wien. I tillegg er mat ganske rimelig ift. Norge.

Bustad

Jeg bodde med min egen søster og betalte 450€ i mnd, da hun hadde en sentral leilighet i byen fra før. Men du kan finne rimelige bosteder om du leter, men man må rekne med 400-600€ på leie i måneden. Med mindre man har kontakter og kan finne noe til 200-300€, men det er nok heller vanskelig for en utvekslingsstudent.

Sosialt miljø

Det er jo kjempelett å bli kjent med Erasmus-studenter på utveksling. Samtidig risikerer man å havne i et internasjonalt miljø og får ikke praktisert språket. Dette gjør man jo som man vil, etter hva som er viktig for den enkelte og hvilke motivasjoner man har for å reise.

Det spørs også hvilket studie man har, om det er mange sosiale gruppe-øvelser, da er det jo lettere å få kontakt med folk. Folk fra Wien er jo ikke akkurat kjent for å være lette å få kontakt med, de holder seg ofte til seg selv og sin krets. Men østerrikere generelt er veldig hyggelige og åpne.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Technische Universität Wien

Informasjon