Home
Student Pages
erasmus+

Vienna University of Technology and Department of Informatics (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • TownWien
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Technische Universität Wien blei grunnlagt i 1815 og har om lag 26 000 studentar. Universitetet er dedikert til å utvikle «Teknologi for mennesker», og har åtte fakultet, som alle er knytt til ingeniørstudium, IKT og naturvitskaplege studium. Universitetet sin hovudcampus ligg sentralt i Wien. Nokre mindre campusar ligg spreidd andre stader i byen.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Accommodation

Universitetet har eit internasjonalt kontor som hjelper tilreisande studentar med å finne bustad i byen.

Semester duration

Oktober - januar og mars - juni.

Flott bygning
Photo:
© Technische Universität Wien

Information