Hjem
Geofysisk institutt

Våre forskningsgrupper

Forskningen på Geofysisk institutt er organisert i fire forskningsgrupper.

På instituttet forsker og underviser vi i meteorologi, oseanografi og klima. Vi har valgt å dele forskningsaktiviteten vår inn i fire forskningsgrupper - en meteorologigruppe, en klimagruppe og to oseanografigrupper, en for kjemisk - og en for fysisk oseanografi.