Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiehverdag ved MN-fakultetet

Realfagbygget, fasade