Hjem

Forskningsenhet for helseundersøkelser

FHU


    Pågående studier

 • HUSK3 - Helseundersøkelsen i Hordaland
   
 • RHINESSA - Generasjonsstudie i lungehelse
   
 • CARBFUNC - Kostholdsstudie
   
 • PANGUT - Kasusstudie på inkretineffekt
   
 • BRØDSTUDIEN - Postprandiale effekter av fiberbrød

 

 

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen. FHU er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet (MF) og Haukeland universitetssjukehus (HUS) og administrativt underlagt Klinisk institutt 2 (K2). FHU er etablert med økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS).

FHU bistår forskningsgrupper innen ulike fagmiljøer og kan drive både observasjonsstudier, intervensjonsstudier, befolkningsstudier, longitudinelle studier, samt barnestudier. Studier utføres på friske personer og pasienter med lettere sykdomstilstander som ikke krever sykehusinfrastruktur.

Nyhet
Åpning FHU

På plass i nye lokaler i Alrek helseklynge

Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.

Nyhet
K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU, ved leder og professor Francisco Real og hele teamet hans, med åpningen av nye, flotte lokaler i Overlege Danielsens Hus. Åpningen ble markert fredag 11. januar. Bildet viser dekan Per Bakke og professor Francisco Real.

Nyhet
FHU logo

Forskningsenhet for helseundersøkelser åpnet

Skal være en bro mellom UiB, Haukeland Universitetssykehus og næringslivet.

Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen
Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen

Stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring

Den nye kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. Dette tilbudet vil være en stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring.

logo

Vår forskning støttes av:                                            

Helse Bergen

Trond Mohn stiftelse

Universitetet i Bergen