Hjem

Forskningsenhet for helseundersøkelser

FHU


    Pågående studier

NB! Grunnet Korona-utbruddet er andre prosjekter midlertidig utsatt!

 • HUSK3 - Helseundersøkelsen i Hordaland
   
 • RHINESSA - Generasjonsstudie i lungehelse
   
 • CARBFUNC - Kostholdsstudie
   
 • PANGUT - Kasusstudie på inkretineffekt
   
 • BRØDSTUDIEN - Postprandiale effekter av fiberbrød

 

 

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen. FHU er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet (MF) og Haukeland universitetssjukehus (HUS) og administrativt underlagt Klinisk institutt 2 (K2). FHU er etablert med økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS).

FHU bistår forskningsgrupper innen ulike fagmiljøer og kan drive både observasjonsstudier, intervensjonsstudier, befolkningsstudier, longitudinelle studier, samt barnestudier. Studier utføres på friske personer og pasienter med lettere sykdomstilstander som ikke krever sykehusinfrastruktur.

Tusen Takk til Easy Trial
Jannie Hedegaard

Easy Trial tilbyr server til Covid-19 prosjekter - gratis!

Vi på Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ønsker å takke Easy Trial for gratis bruk av server i forskningsprosjektet COVID-19 INFEKSJON: Klinisk og immunologisk respons. Nå kan også andre COVID-19 studier benytte denne muligheten.

FAKTA | KORONA-VIRUS | PANDEMI
Koronavirus (coronavirus/COVID19)

10 kjappe om koronaviruset

Korona-viruset (SARS-CoV-2) og sykdommen Covid-19 ble karakterisert som en pandemi (verdensomfattende epidemi) av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars. Hvordan kan vi unngå å bli korona-smittet? Vi har spurt UiBs virusekspert professor Rebecca Cox.

Nyhet | Facebook
FHU-logo

Forskningsenhet for helseundersøkelser er på Facebook

Senter for ernæring er involvert i flere studier ved Forskningsenhet for helseundersøkelser. Følg siden deres på Facebook for å få med deg alt det spennende de arbeider med!

Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen
Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen

Stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring

Den nye kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. Dette tilbudet vil være en stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring.

Nyhet
K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU, ved leder og professor Francisco Real og hele teamet hans, med åpningen av nye, flotte lokaler i Overlege Danielsens Hus. Åpningen ble markert fredag 11. januar. Bildet viser dekan Per Bakke og professor Francisco Real.

logo

Vår forskning støttes av:                                            

Helse Bergen

Trond Mohn stiftelse

Universitetet i Bergen