Hjem

Forskningsenhet for helseundersøkelser

FHU logo

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen for gjennomføring av forskningsprosjekter på friske personer og pasienter som ikke trenger sykehusinfrastruktur.

FHU sin primære funksjon er knyttet til større studier, studier på friske individer, og pasienter med lettere sykdomstilstander.

FHU drives som et samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og Haukeland universitetssykehus (HUS), og administrativt underlagt Klinisk Institutt 2 (K2).

FHU er etablert med økonomisk støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS).

 

Eksempler på studier som gjennomføres ved FHU inkluderer intervensjonsstudier, oppfølging av pasienter, befolkningsundersøkelser, vaksinestudier, ernæringsstudier og utprøving av tekniske hjelpemidler. Oppfølgingsstudier av pasienter er også aktuelt. Andre studier, for eksempel innen samfunnsodontologi, utprøving av legemidler, fysioterapi, psykologi og studier på samhandling innen helsetjenesten kan også være aktuelt. FHU gjør også studier i samarbeid med næringslivet, som for eksempel ernæringsindustri og legemiddelindustri samt primærhelsetjenesten. Det er etablert et tilbud for behandling av biologisk materiale fra prøvetaking til lagring i biobank ved Haukeland for å sikre optimal kvalitet av prøvemateriale.

Prosjekter på FHU:

Pilot Project - Effekt av fiskeproteiner på helse

PSORAX35  - Utvikling av medisinering av sildben mot psoriasis

CARBFUNC  - Viktigheten av karbohydrater for å redusere magefett og helserisiko

HUSK 3 - Inflammasjon markører, blodtrykk og hjerte-og karsykdommer

RHINESSA  - Generasjonsstudie av respiratoriske sykdommer i Europa

Nyhet
Åpning FHU

På plass i nye lokaler i Alrek helseklynge

Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.

Nyhet
K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU, ved leder og professor Francisco Real og hele teamet hans, med åpningen av nye, flotte lokaler i Overlege Danielsens Hus. Åpningen ble markert fredag 11. januar. Bildet viser dekan Per Bakke og professor Francisco Real.

Nyhet
FHU logo

Forskningsenhet for helseundersøkelser åpnet

Skal være en bro mellom UiB, Haukeland Universitetssykehus og næringslivet.

Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen
Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen

Stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring

Den nye kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. Dette tilbudet vil være en stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring.

Kostholdsstudie
Kostholdsstudie

Rekruttering til kostholdsstudie

Ønsker du bedre kostholdsvaner?

logo

Vår forskning støttes av:                                            

Helse Bergen

Trond Mohn stiftelse

Universitetet i Bergen (UiB)