Hjem
Aktuelt
Nyhet

Kurerer angst på 1-2-3...4

UiB-psykologer kurerer tvangslidelser på fire dager. Utenlandske psykologer ser nå til Bergen for å hjelpe sine pasienter.

Portrett av Audun Havnen
INTENSIV BEHANDLING: – Pasienten tilbringer fire intensive dager sammen med psykologen, i stedet for å dele opp behandlingen i én time i uken, forteller stipendiat Audun Havnen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

De fleste har nok opplevd tvilen som kommer krypende når man sitter i drosjen på vei til flyplassen. Låste jeg virkelig døren og slo jeg av kaffetrakteren?

For noen er tvilen og ubehaget så sterk at de ikke kommer seg ut før de har sjekket tingenes tilstand hundrevis av ganger. Selv om de egentlig vet at dette er overdrevent eller irrasjonelt, klarer de ikke å bryte mønsteret fordi tvilen og ubehaget er så intenst.

Rundt én prosent av befolkningen er rammet av en tvangslidelse og mange utvikler lidelsen i ung alder. For de fleste har dette betydelige konsekvenser for deres muligheter til å følge opp både jobb og sosialt liv. Uten tilgang til virksom behandling er det få som klarer å bryte ut av lidelsen.

 

Lite tilgjengelig behandling

Fordi konsekvensene for dem som er rammet ofte er så store, har Verdens helseorganisasjon (WHO) trukket frem lidelsen som en betydelig årsak til uførhet.

– Selv om det finnes behandlingsmetoder som kan hjelpe mange, har disse i liten grad vært tilgjengelige for de som er rammet. Dette har resultert i at mange blir gående i årevis uten behandling, eller de får behandling som ikke virker. Det er også en utfordring at de anbefalte metodene vanligvis strekker seg over flere måneder og at 20 til 40 prosent av de som fullfører opplever liten eller ingen bedring, sier stipendiat Audun Havnen ved Institutt for klinisk psykologi.

Han er en del av team av UiB-forskere som har utviklet en metode for å kurere tvangslidelse i løpet av fire dager.

– Suksessen ligger blant annet i at pasienten tilbringer fire intensive dager sammen med psykologen, istedenfor å dele opp behandlingen i én time i uken, sier Havnen.

I sitt doktorgradsarbeid undersøker han metodens effekt og hvor godt pasientene trives med denne måten å gjennomføre behandlingen på.

– Resultatene er svært gode. Etter å ha fulgt opp pasientene tre og seks måneder i etterkant, ser vi at de fullfører behandlingen og er svært fornøyd med måten den gjennomføres på. Vi ser også at de fleste blir friske og at sykmeldte kommer tilbake til jobb.

 

Ond sirkel av uro

I møte med reelt farlige situasjoner er det normalt og viktig at vi får en fryktreaksjon. Ved en tvangslidelse er det derimot slik at opplevd usikkerhet, ubehagelige tanker og følelser forveksles med reell fare.

– Dersom man begynner å utføre en rekke handlinger for å dempe slik uro, vil hjernen kunne tolke dette som en bekreftelse på at tankene og usikkerheten er forbundet med reell fare. Resultatet kan da bli at en også neste gang reagerer på samme måte eller med enda sterkere ubehag. Dette kan for mange bli en ond sirkel der handlingene en utfører for å dempe ubehaget blir en del av problemet.

Suksessmetoden er først og fremst utviklet av UiB-professor og leder av OCD-teamet i Bergen, Gerd Kvale, og psykolog Bjarne Hansen. Kvale er Havnens hovedveileder. Nylig fikk OCD-teamet i Bergen Psykologiforbunds pris for Årets Nyvinning for denne metoden. Havnen vant også delfinalen for Forsker Grand Prix 2014 i Bergen, hvor han presenterte den nye fremgangsmåten.

Metoden har vakt internasjonal oppmerksomhet etter at forskergruppen publiserte resultatene i internasjonalt anerkjente fagtidsskriftet Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Clinical Neuropsychiatry.