Hjem

Institutt for klinisk psykologi

Hovedinnhold

Alrek helseklynge - institutt for klinisk psykologi

Kontakt

Besøksadresse
Årstadveien 17
5009 Bergen

Tlf 55588287
post@psykp.uib.no

Instituttleder: Reidar Jakobsen
Stedfortreder: Yngvild Sørebø Danielsen
Administrasjonsjef: Bjørn Olav Telnes 

Ny bok
Bokframside - person i gul dress med en fargerik collage som hode

Vitenskapsteori i psykologiske fag

Hvilken type vitenskap er psykologi? Hva mener vi med psykologisk kunnskap?

Nyhet
forsidebilde og innholdsfortegnelse

Tegneseriebok om lys

Louise Bjerrum (UiB) og Daniel Vethe (NTNU) har oversatt tegneserieboken 'Enlighten Your Clock: How your body tells time'. Tegneseriens målgruppe er ungdom 13-18 år, og den handler om hva lys er og hvordan det kan påvirke døgnrytme, søvn og mental helse.