Hjem

Psykologisk universitetspoliklinikk

Studenter i praksis i klinikk

Det psykologiske fakultet har en klinikk som tar imot pasienter for behandling og utredning, gir opplæring til studenter og bidrar til forskning.

Klinikkleder: Roar Solholm

Kontaktinformasjon til klinikken

På grunn av Korona-viruset har ansatte og studenter, siden midten av mars, ikke hatt adgang til klinikkens lokaler i Christies gate 12 og i Jonas Lies vei 91 (BB-bygget).
Fra og med 27.04.20 vil poliklinikken i Christies gate 12 åpne for noe aktivitet. Et utvalg av pasienter vil få tilbud om å gjenoppta den direkte kontakten med sine studentterapeuter. De pasientene dette gjelder, vil bli kontaktet direkte. Tilbudet vil være i tråd med de smittevernfaglige råd som er gitt av Folkehelseinstituttet.
Klinikken i Christies gate 12 er videre i ferd med å utvikle et sikkert digitalt tilbud (video-konsultasjon). Dette tilbudet vil gradvis bli bygget ut.
Pasienter som har akutt behov for oppfølging, må kontakte fastlege eller legevakt.
Seksjon for klinisk nevropsykologi i Jonas Liesvei 91 åpnet 15. juni 2020 etter å ha vært stengt siden 12. mars 2020 i forbindelse med korona-epidemien. Poliklinikken vil inntil videre ha et begrenset tilbud grunnet smittevernhensyn. Pasienter som kommer til poliklinikken må overholde gjeldende regler og råd om smittevern.