Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Klinikken ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet har en poliklinikk som tjener til utdannings- og forskningsformål. Klinikken er delt inn i fire seksjoner.

Hovedinnhold

Klinikken er organisert under to av instituttene ved Det psykologisk fakultet. De tre seksjonene barn og ungdom, unge og voksne og voksne og eldre, hører inn under Institutt for klinisk psykologi, mens Seksjon for klinisk nevropsykologis hører inn under Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Poliklinikken har funksjon som både utdannings- og forskningsklinikk. Ved poliklinikken blir det utført forskning, som pasientene kan bli forespurt å delta i. Pasientene blir på forhånd alltid informert om forskningens formål og form. Deltagelse i forskning forutsetter at det foreligger frivillig og informert samtykke. Forskningen er gjennomgående av en slik art at den ikke stiller ekstra krav til pasienten eller griper forstyrrende inn i behandlingen.