Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk

Sentrale lover og forskifter

Her finner du oversikt over sentrale lover og forskrifter, veiledere og retningslinjer, som har betydning for klinikkvirksomheten ved Det psykologiske fakultet