Hjem
Psykologiske opplæringsklinikker

Klinikkekspedisjon

Hver klinikk/seksjon har egen ekspedisjon som tar imot henvendelser rettet mot den aktuelle klinikken/seksjonen.

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

Alle henvisninger må sendes direkte til klinikkenes postadresse og ikke til felles postmottak.

På grunn av begrenset kapasitet har vi lang ventetid. Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.