Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk

Klinikkekspedisjon

Hver seksjon har egen ekspedisjon som tar imot henvendelser rettet mot den aktuelle seksjonen.

Hovedinnhold

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

Alle henvisninger må sendes direkte til klinikkens postadresse og ikke til felles postmottak.

På grunn av begrenset kapasitet har vi lang ventetid. Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.