Hjem
Psykologiske opplæringsklinikker
Kvalitetsikringssystem

Klinikkhåndbøker

Hver enkelt klinikk har sin egen klinikkhåndbok som omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i klinisk praksis ved klinikken.

Klinikkhåndbøkene er en del av kvalitetssikringssystemet for klinikkene. I tillegg til en presentasjon av klinikkene, gir håndboken informasjon om den kliniske opplæringen til studentene, herunder rammer, struktur, organisering og innhold. Mer spesifikt omtales organisering og innhold til den veiledeningen studentene mottar samt, hvilke krav som settes til godkjenning av den kliniske opplæringen.

Klinikkhåndbøkene omhandler også administrative rutiner og gangen i pasientarbeidet. Herunder kommer informasjon om henvisning, tildeling av saker, innkalling til samtale, journalføring, m.m.