Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Kvalitetsikringssystem

Klinikkhåndbøker

Hver enkelt seksjon har sin egen klinikkhåndbok som omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i klinisk praksis ved seksjonen.

Hovedinnhold

Klinikkhåndbøkene er en del av kvalitetssikringssystemet for klinikken. I tillegg til en presentasjon av seksjonen, gir håndboken informasjon om den kliniske opplæringen til studentene, herunder rammer, struktur, organisering og innhold. Mer spesifikt omtales organisering og innhold til den veiledeningen studentene mottar samt, hvilke krav som settes til godkjenning av den kliniske opplæringen.

Klinikkhåndbøkene omhandler også administrative rutiner og gangen i pasientarbeidet. Herunder kommer informasjon om henvisning, tildeling av saker, innkalling til samtale, journalføring, m.m.