Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Seksjon for barn og ungdom

Seksjonen er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Poliklinikken er et behandlingstilbud for barn og ungdom med lettere psykiske vansker. Behandlingstilbudet er gratis.

Hovedinnhold

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom (SBU) er en opplæringsklinikk hvor viderekomne psykologistudenter, under veiledning av spesialist i klinisk psykologi, gir tilbud om utredning og behandling til barn, ungdom og deres familier.

SBU gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med lettere psykiske vansker. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, atferdsvansker, sosiale vansker, søvnproblemer eller familiekonflikter. 

SBU tar imot pasienter etter henvisning fra fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Poliklinikken tar ikke imot selvhenvisninger. Poliklinikken opererer ikke med en formell venteliste, så ta kontakt med klinikken dersom du ønsker informasjon om ventetid. Henvisninger blir vurdert fortløpende på jevnlige inntaksmøter.  

Ved henvising av barn og ungdom under 16 år må all kontaktinformasjon om foreldre/foresatte fremkomme av henvisningen. Det må også fremkomme at begge foreldre samtykker til henvisningen, og det forventes at foreldre deltar aktivt i behandlingen. Alle barn under 12 år skal bringes og hentes av foreldrene eller andre voksne de har gjort avtale med. Lignende avtaler kan gjøres for barn mellom 12 og 16 år dersom dette er påkrevd.

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det også til den generelle kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Klinikkhåndboken omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved SBU. Videre gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken samt krav til godkjenning.

Klinikkene åpningstid følger universitetets undervisningsår og er åpen uke 2 - 24 i vårsemesteret og uke 33 - 50 i høstsemesteret.