Home

Psychological training clinics

Studenter i praksis i klinikk

På grunn av Korona-viruset har ansatte og studenter, siden midten av mars, ikke hatt adgang til klinikkenes lokaler i Christies gate 12 og i Jonas Lies vei 91 (BB-bygget).

Fra og med 27.04.20 vil Psykologisk poliklinikk i Christies gate 12 åpne for noe aktivitet. Et utvalg av pasienter vil få tilbud om å gjenoppta den direkte kontakten med sine studentterapeuter. De pasientene dette gjelder, vil bli kontaktet direkte. Tilbudet vil være i tråd med de smittevernfaglige råd som er gitt av Folkehelseinstituttet.

Klinikken i Christies gate 12 er videre i ferd med å utvikle et sikkert digitalt tilbud (video-konsultasjon). Dette tilbudet vil gradvis bli bygget ut.

Pasienter som har akutt behov for oppfølging, må kontakte fastlege eller legevakt.

Klinikkene ved Det psykologiske fakultet er delvis stengt på grunn av korona-epidemien. UiB har stanset all aktivitet på campus for studenter, og alle ansatte er bedt om å ha hjemmekontor.

Koronavirus:
råd til UiB-ansatte i forbindelse med korona

Universitetet stenges fra 12. mars 2020 kl. 18

Universitetet i Bergen stenges for ansatte og studenter.