Home

Psychological training clinics

Main content

Studenter i praksis i klinikk

Det psykologiske fakultet har en klinikk som tar imot pasienter for behandling og utredning, gir opplæring til studenter og bidrar til forskning.

Klinikkleder: Endre Visted

Kontaktinformasjon til klinikken

Vår besøksadresse for klinikken er Alrek helseklynge, Årstadveien 17.