Hjem
Aktuelt
Forskning

137 millioner skal lokke internasjonale eliteforskere til Bergen

Bergens forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen (UiB) setter av 137 millioner kroner til å rekruttere internasjonale toppforskere. En tysk professor er allerede invitert til å flytte til Bergen.

Underskriving av avtalen
Kåre Rommetveit fra Bergen Forskningsstiftelse signerer avtalen med rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Universitetet og Forskningsstiftelsen legger 68,5 millioner kroner hver i potten, som skal fordeles over fem år. Planen er å hente fire forskere i verdensklasse til Bergen for å skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge, slik regjeringen legger opp til i statsbudsjettet.

 

Potensial til å bli verdensledende

– En rekke av våre fagmiljøer har potensial til å bli verdensledende. Vi har utfordret dem til å identifisere noen av enerne på sine felt. Med støtte fra BFS kan vi tilby disse konkurransedyktige vilkår, sier rektor Dag Rune Olsen.

Onsdag 24. juni signerte han avtalen sammen med Kåre Rommetveit, daglig leder i BFS. Satsingen skal gjøre UiB bedre i stand til å tilby internasjonale toppforskere pakkeløsninger med blant annet stillinger til egne forskningsgrupper og vitenskapelig utstyr. UiB har allerede invitert en tysk forsker til Bergen: hjerneforskeren Stefan Koelsch.

 

100 millioner bevilget

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Kunnskapsdepartementet bevilget 100 millioner kroner over statsbudsjettet for å utvikle flere verdensledende fagmiljø. I 2015 fikk Universitetet i Bergen 13,7 millioner kroner til budsjettet fra Stortinget. Bergen forskningsstiftelse går inn med et tilsvarende beløp. Pengene skal brukes til å skape sterke forskningsmiljø.

 

Kalling er riktig for UiB

– Vi har vært opptatt av å sette pengene raskt i bruk, og vise at Universitetet i Bergen har muligheter til å tiltrekke seg fremragende forskere på flere faglige områder. Det viser også at dette er en mekanisme og penger som er vel anvendt nettopp ved UiB, sier rektor Dag Rune Olsen.

De ekstraordinære budsjettmidlene vil bli videreført og gå inn i universitetets basisfinansiering de neste årene, øremerket nettopp for å rekruttere internasjonalt ledende forskere til institusjonen.

 

Største enkeltsatsing

– Jeg vil gi honnør til universitetet for at de har kommet så raskt i gang. Vi har et felles mål om å løfte forskningen ved UiB, og programmet for toppforskere utfyller vår øvrige satsing på rekruttering. Jeg tenker da spesielt på rekrutteringsprogrammet for unge fremragende forskere som startet i 2005, og som hittil har brakt 25 forskere til Bergen, påpeker Kåre Rommetveit, forretningsfører i Bergens Forskningsstiftelse.

Dette er den største enkeltsatsingen Bergens forskningsstiftelse har gjort. Med denne tildelingen har BFS totalt tildelt UiB mer enn 450 millioner kroner.