Hjem
Fagområde for allmennmedisin
Forskningsprosjekt

Samlivsproblemer på fastlegekontoret

Et godt samliv er en prediktor for god fysisk og psykisk helse. Tilfredshet i samlivet er den faktoren som er vist å ha størst betydning for livskvalitet og helse, og har også større betydning enn relasjoner til kollegaer og nære vennskap.

.
Foto/ill.:
Canva.com

Hovedinnhold

Fastlegene møter 70% av befolkningen hvert år, og har en viktig rolle i forebygging av sykdom i befolkningen. Samtalene på  fastlegekontoret bærer preg av at fastlegene har et helhetlig syn på pasientens helse, der både fysisk og psykiske helse, livsstilsendring og livsmestring er i fokus.

Gjennom prosjektet Samlivsproblemer på fastlegekontoret ønsker vi å belyse i hvilken grad samlivsproblemer er et tema i konsultasjonene hos fastlegene i dag, og hvordan fastleger og pasienter opplever å snakke om samlivsproblemer på fastlegekontoret.

Prosjektet består av tre delstudier:

Delstudie 1: Hvor vanlig er det å snakke med fastlegen om parforholdet?

Delstudie 1 er en tverrsnittsstudie der pasienter på venterommet på 70 forskjellige fastlegekontor fylte ut et spørreskjema som handlet om samliv og fastleger.

I denne studien fant vi at

  • 1 av 3 ønsker å snakke med fastlegen om parforholdet sitt.
  • 1 av 4 har snakket med fastlegen om samlivsproblemer.
  • Nesten halvparten mente at fastlegen bør interessere seg for parforholdet til pasientene.
  • De fleste pasientene svarte at de tror samlivet deres har betydning for helsa.

Artikkelen fra dette prosjektet ble publisert i Family Practice i september 2020. Link til artikkelen finner du her: Couple relationship problems - a task for the general practitioner? A cross-sectional survey from Norway.

Delstudie 2: Hvordan er det for fastlegene å snakke med pasientene om samlivsproblemer?

Delstudie 2 er en fokusgruppestudie der fastleger ble intervjuet om deres erfaringer med å snakke med pasienter om samlivstema. 

I denne studien fant vi at

  • Samlivsproblemer er sjelden kontaktårsaken, men temaet kommer opp i løpet av konsultasjonen.
  • Fastleger har en helhetlig tilnærming til samlivsproblemer hos pasientene sine. 
  • Fastleger står i et dilemma mellom å tilby støtte og å utfordre pasientene. 
  • Fastleger mangler verktøy til å kartlegge og gi veiledning ved samlivsproblemer.
  • Kontinuitet i lege-pasientforholdet er viktig for at fastlegene skal kunne håndtere samlivsproblemer på en god måte.

Artikkelen fra dette prosjektet ble publisert i Family Practice i februar 2022. Link til artikkelen finner du her: How do general practitioners handle couple relationship problems in consultations? A focus group study.

Delstudie 3: Hvordan ønsker pasientene at fastlegen skal håndtere samlivsproblemer?

Delstudie 3 er en kvalitativ studie der vi har intervjuet pasienter om deres erfaringer med å snakke med fastlegen om parforholdet sitt.

Artikkelen fra dette prosjektet er under review i BJGPopen, men ikke publisert enda. 

 

Tusen takk til både fastleger og pasienter som har deltatt i studien! 

Rekrutteringsfilmen som ble brukt i delstudie 3 kan du se ved å trykke på denne linken.