Hjem
Fagområde for allmennmedisin
Forskningsprosjekt

Samlivsproblemer på fastlegekontoret

Et godt samliv er en prediktor for god fysisk og psykisk helse. Tilfredshet i samlivet er den faktoren som er vist å ha størst betydning for livskvalitet og helse, og har også større betydning enn relasjoner til kollegaer og nære vennskap.

Illustrasjon samlivsproblem, brutt hjerte på hvit bakgrunn
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Fastlegene møter 70% av befolkningen hvert år, og har en viktig rolle i forebygging av sykdom i befolkningen. Samtalene på  fastlegekontoret bærer preg av at fastlegene har et helhetlig syn på pasientens helse, der både fysisk og psykiske helse, livsstilsendring og livsmestring er i fokus.

Gjennom prosjektet Samlivsproblemer på fastlegekontoret ønsker vi å belyse i hvilken grad samlivsproblemer er et tema i konsultasjonene hos fastlegene i dag, og hvordan fastleger og pasienter opplever å snakke om samlivsproblemer på fastlegekontoret.

Prosjektet består av tre delstudier:

Delstudie 1

Delstudie 1 er en tverrsnittsstudie der pasienter på venterommet på 70 forskjellige fastlegekontor fylte ut et spørreskjema som handlet om Samliv og Fastleger.

I denne studien fant vi at 1 av 3 ønsker å snakke med fastlegen om parforholdet sitt, 1 av 4 har snakket med fastlegen om samlivsproblemer, og nesten halvparten mente at fastlegen bør interessere seg for parforholdet til pasientene.

De fleste pasientene svarte at de tror samlivet deres har betydning for helsa. Artikkelen fra dette prosjektet ble publisert i Family Practice i september 2020. Link til den finner du her: https://academic.oup.com/fampra/advance-article/doi/10.1093/fampra/cmaa093/5910790

Delstudie 2

Delstudie 2 er en fokusgruppestudie der fastleger blir intervjuet om deres erfaringer med å snakke med pasienter om samlivstema. Analyser og publikasjon planlagt i 2021.

Delstudie 3

Delstudie 3 er en kvalitativ studie der vi vil intervjue pasienter om deres erfaringer med å snakke med fastlegen om parforholdet sitt. Datainnsamling planlagt første halvdel av 2021

 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har snakket med fastlegen om parforholdet ditt!

Send navnet ditt til samliv@uib.no eller ta kontakt via pm på facebook @samlivfastlege.

Sjekk ut denne filmen for mer info om delstudie 3:
https://www.youtube.com/watch?v=-DotRM_nubU