Hjem
Fagområde for allmennmedisin
FORSKNING | FLYKTNINGHELSE

Helse og helsetjenestebehov blant syriske flyktninger

I Changing Health and health care needs Along the Syrian Refugees’ Trajectories to Norway (CHART)-studien undersøker vi syriske flyktningers helse, helsetjenestebehov og livskvalitet under migrasjon og den første tiden etter ankomst til Norge. I tillegg vurderer vi effekten av to gruppe-baserte behandlingsformer for psykologiske traumer og langvarige smerter blant flyktninger. Resultatene fra studien vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne planlegge målrettede og effektive helsetjenester til en sårbar gruppe.

refugee_family_bernadett_szabo
Syriske migranter gående langs veien etter å ha krysset grensen til Ungarn, august 2015.

Gå til engelsk versjon.

Helse-relaterte utfordringer som syriske flyktninger møter under flukt og etter ankomst til Norge er i liten grad kartlagt, og man har liten kjennskap til hvorvidt behovene for helsetjenester blir ivaretatt. Det eksisterer få målrettete behandlingstiltak, og effekten av de som finnes er som regel ikke stadfestet gjennom forskningsbaserte undersøkelser. Det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for helsetjenester til nyankomne flyktninger er bakgrunnen for denne studien.

Studien har tre deler:

 • I første del undersøker vi forekomsten av fysiske og psykiske helseplager samt risikofaktorer for sykdom blant flyktninger.
 • I andre del studerer vi egenvurdert helse, livskvalitet og opplevelse av tilgang til helsetjenester.
 • I siste del vurderer vi effekten av to ulike gruppe-baserte behandlingsformer rettet mot henholdsvis psykiske traumer og kroniske smerter.

CHART samarbeider med International Organization for Migration (IOM), Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) samt Bergen og Kristiansand kommune. Deltagerne i studien består av over 500 kvoteflyktninger i Libanon som skal reise til Norge og mer enn 300 flyktninger i Norge som har flyktet via ulike ruter. For å se på endringer i helse og helsebehov over tid vil deltagerne i Libanon følges opp etter cirka ett års opphold i Norge. Behandlingsdelen av studien vil foregå i Norge og har som målsetting å rekruttere 150 syriske flyktninger med enten symptomer relatert til psykiske traumer eller langvarige smerter.

CHART-studien vil bidra til å belyse panoramaet av helseplager samt tilgangen til helsehjelp blant syriske flyktninger. I tillegg vil studien gi verdifull kunnskap om behandling for flyktninger med traumeerfaringer eller langvarige smerter. Vi håper å kunne bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester – som også er til nytte for nyankomne flyktninger.

 

Prosjektgruppe:

 • Esperanza Diaz, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Enhet for migrasjon og helse, Folkehelseinstituttet – prosjektleder og veileder http://uib.no/user
 • Bernadette N Kumar, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør ved Enhet for migrasjon og helse, Folkehelseinstituttet (permisjon) - veileder
 • Lars Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen - veileder
 • Eirik Abildsnes, gjesteforsker, Universitetet i Bergen og forskningsrådgiver i Kristiansand kommune - veileder
 • Elisabeth Strømme, PhD kandidat, Universitetet i Bergen – jobber med CHART del1
 • Jasmin Haj-Younes, PhD kandidat, Universitetet i Bergen – jobber med CHART del2
 • Wegdan Hasha, PhD kandidat, Universitetet i Bergen – jobber med CHART del3
 • Mahnaj Akter, masterstudent, Universitetet i Bergen, Norway

 

Referansegruppe:

 • Dominik Zenner, Senior Regional Migration Health Advisor, IOM Europe, Belgium
 • William Kweku Paintsil, Head of Migrant Training & Integration Support Unit, IOM Norway, Norway
 • Loubaba Mamluk, Senior Research Associate in Epidemiology, University of Bristol, UK
 • Yoav Ben-Shlomo, Professor of Clinical Epidemiology, University of Bristol, UK
 • Kofi Amankwah, fagdirektør, Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet (IMDi), Norway
 • Egil Kaberuka-Nielsen, leder for Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune, Norway
 • Birgith S. Ness, leder for Flyktninghelsetjenesten, Kristiansand kommune, Norway
 • May-Irene Wergeland, spesialkonsulent, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging Vest (RVTS Vest), Norway
 • Unni Marie Heltne, administrasjonssjef, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen, Norway
 • Anne Sofie Vik, rektor, Nygård skole, Norway
 • Samer Abou Aljadayel, brukerrepresentant, Norway
 • Eiman Alsaadi, brukerrepresentant, Norway

 

Andre samarbeidspartnere og medarbeidere:

 • Claire Collins, Director of Research, Irish College of General Practitioners, Ireland
 • Elena Val, Migration Health Officer, IOM Europe, Belgium
 • Lill Kristin Helset, mottaksleder for Integreringsmottaket, Kristiansand kommune, Norway
 • Rolf Vårdal, fysioterapeut, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune, Norway
 • Line Giusti, fysioterapeut, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune, Norway
 • Stine Laberg, psykolog, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune, Norway
 • Ingvild Hellesøy, psykolog, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune, Norway