Hjem
Anti-eksepsjonalisme om logikk
Logic as science

Logic as science

Den første offisielle workshop'en i Anti-eksepsjonalisme-prosjektet hadde tittelen `Logic as Science'. Workshop'en samlet ni foredragsholdere fra det internasjonale miljøet i filosofisk logikk.

Picture of participants
Foto/ill.:
Jack Woods

Hovedinnhold

Workshop'en `Logic as science' var det første offisielle arrangementet i regi av FRIPRI-prosjektet Anti-Exceptionalism About Logic (hvis man ikke teller med pilot-workshop'en før oppstart). Planen var å samle en rekke viktige stemmer i den internasjonale debatten om filosofisk logikk. Resultatet var svært vellykket: vi fikk presentert teorier både fra eksepsjonalistisk og anti-eksepsjonalistisk hold. Workshop'en ble avsluttet med et åpent panel om hvilke problemstillinger som foredragsholderne nå identifiserte som de viktigste i debatten. 

Sammen med Graham Priest (CUNY) skal prosjektet nå organisere et fagfellevurdert spesialnummer av The Australasian Journal of Logic med tema anti-eksepsjonalisme. Temanummeret blir trolig publisert mot slutten av 2017.