Hjem
Arena for forskningskommunikasjon
Utstilling

Maskinsyn

Etiske vurderinger i møte med ny teknologi. Utstillingen åpner i 2021

Blått banner som viser illustrasjon av omrisset av et ansikt. Universitetet i Bergens og ERC-prosjektets logo
Foto/ill.:
ERC-prosjektet

Nye teknologier utvikler seg så raskt at samfunnet ikke er i stand til å utvikle etiske retningslinjer eller regulering fort nok. Derfor trenger vi individer som har trening i å gjøre etiske vurderinger om bruk av ny teknologi.

Utstillingen skal designes som en opplevelseslabyrint hvor den besøkende går gjennom en serie etiske utfordringer. Målet er å skape opplevelser i samspill med teknologi, bl.a. gjennom kunstneriske installasjoner, slik at besøkende selv må vurdere etiske situasjoner og gjøre valg. Det blir også forklaringer av hvordan teknologiene fungerer, og av etiske problemer og analyser.

Prosjektet er i samarbeid med Jill Walker Rettberg, ERC-prosjektet MACHINE VISION.