Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Nyhetsarkiv for Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

The workshop will bring together researchers and academics who are interested in gendered cultures and structures in the changing academic world. What type of gendered consequences do increasing competition, definitions of «academic excellence» and higher demands for international mobility have? Invited keynote speakers will present their recent research findings in the field and each... Les mer
Målsettingen til BALANSE er å øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger og forskningsledelse.
Rapporten Farefull ferd mot toppen av Gry Brandser og Sevil Sümer er nå sluttført. Formålet med studien er å fremskaffe ny kunnskap om bakenforliggende institusjonelle og kulturelle årsaker til den lave andelen kvinner i forskning og forskningsledelse ved tre forsknings‐ og utdanningsinstitusjoner: Havforskningsinstituttet (IMR), Høgskolen i Bergen (HiB) og Universitetet i Bergen (UiB).
Torsdag 2. juni, kl. 09:00-10:30, Uni Research Rokkansenteret, Nygårdsgaten 112. Rokkanfrokost: Farefull ferd mot toppen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen
– Det finst eit komplekst samspel av institusjonelle og kulturelle forhold som gjer at kvinner får dårlegare vilkår til vidare avansement enn menn.
For Gunvor B. Wilhelmsen, Liv Heide Magnussen og Elisabeth Ersvær ble skrivekurset på Lesbos i forrige uke også et brutalt møte med tilstrømningen av flyktninger til den greske øyen.
Prosjektledelsen i Balanse – Bergen arrangerte samling for adeptene i Mentorprosjektet på Metochi studiesenter 29. august til 5. september. 17 deltakere fra Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen var til stede på samlingen. Adeptene er kvinnelige førsteamanuenser og forskere (1109/1110) som har ambisjoner om å kvalifisere seg til professornivå