Hjem
Institutt for biomedisin

Studentutveksling

Sammenstilling om studier ved UiB
Photo:
Birgitte Skjeldal Hageseter, Flickr-UiB

Innhold

Utreise: Vi oppforder masterstudenter i biomedisin til å ta deler av undervisning i utlandet. Masterprogram i biomedisin deltar i Nordic Biomedical Master Network (https://nordbiomed.org/) som involverer fire partner: Karolinska Institutet i Sverige, Turku Universitetet i Finnland, University of Eastern Finland, og Universitetet i Køpenhavn i Dankmark. Du som er student i dette masterprogrammet vil ha mulighet til å gå på utveksling og ta emner, lab prosjekt, eller hele master prosjektet ved disse universitetene.

Der er også anleding til å gå på utveksling ved andre europeiske universitet, der vi har utvekslingssamarbeid (se listen under).

Internasjonale studenter: Institutt for biomedisin ønsker også velkommen utvekslingsstudenter fra partneruniversitetene. Vi tilbyr flere emner på master nivå på engelsk. 
Utvekslingsstudenter vil ha mulighet til å ha besøksrett ved instituttets laboratorier. Dette tilbuded retter seg mest til studenter ved instituttets samarbeidspartner:

Laborbesøk vil krediteres med 6 ECTS per måned for registerte studenter ved UiB.


Welcome as an international student at the Department of Biomedicine!