Hjem
Institutt for biomedisin

Studentutveksling

Sammenstilling om studier ved UiB
Foto/ill.:
Birgitte Skjeldal Hageseter, Flickr-UiB

Hovedinnhold

UTREISENDE STUDENT: 
Vi oppforder masterstudenter i biomedisin til å ta deler av undervisningen/studieoppholdet i utlandet.

Masterprogram i biomedisin deltar i Nordic Biomedical Master Network som involverer fire partnere: Karolinska Institutet i Sverige, University of Turku og University of Eastern Finland (begge i Finland), og Syddansk Universitet i Odense i Danmark. Dersom du er tatt opp som student i Masterprogram i biomedisin vil du ha mulighet til å gå på utveksling og ta emner, gjøre labprosjekt, eller ta hele masterprosjektet ved disse universitetene.

Der er også anledning til å dra på utveksling ved andre europeiske universitet, der vi har utvekslingssamarbeid (i tillegg til Nordic Biomedical Master Network):

Laboratorieopphold vil krediteres med 6 ECTS per måned for registerte studenter ved UiB.

 

Dersom du skal ta emner ved en av partnerinstitusjonene, enten det er Nordic Biomedical Master Network eller andre institusjoner, anbefaler vi at dette gjøres i løpet av det første vårsemesteret i studieløpet (2. semester). Om du vil gjøre delen(e) av mastergraden som omfatter lab/forskning/oppgaveskriving som utvekslingsstudent, er det 3. og/eller 4. semester av studieløpet som er aktuelt.

Frist ved UiB for å søke om å bli utvekslingsstudent for vårsemesteret er 1. september, og fristen for høstsemesteret er 15. mars. Dersom du skal ta både høst- og vårsemesteret utenlands, vil du kunne søke om dette samtidig når du søker for høstsemesteret. Ta kontakt med med-ibm-studiesaker@uib.no i så god tid som mulig før de respektive fristene dersom du vurderer å ta emner eller deler av masterstudiet som utvekslingsstudent ved en av våre partnerinstitusjoner.

 

INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENT: 
Institutt for biomedisin ønsker utvekslingsstudenter fra partneruniversitetene velkommen. Vi tilbyr flere emner på master nivå på engelsk. 
Utvekslingsstudenter vil ha mulighet til å ha besøksrett ved instituttets laboratorier. Dette tilbudet retter seg først og fremst til studenter ved instituttets samarbeidspartnere (se listen over).