Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Andrea López Moreno

Hovedinnhold

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat: Andrea López Moreno

Prosjekttittel: "Structural and functional characterization of actomyosin motors from Plasmodium ssp."

Veiledere: Professor Inari Kursula (UiB), Juha Vahokoski, PhD (UiB)