Hjem
Institutt for biomedisin

Forskerutdanning

Samlet bilde av laboratorieaktivitet

Hovedinnhold

Institutt for biomedisin deltar i utdanning av fremtidige forskere på alle nivåer: master, doktor (ph.d.), og post-doktor.

Instituttet tar også imot studenter på Det medisinske fakultetets forskerlinje for medisin- og odontologistudenter.

PhD-kandidater ved Institutt for biomedisin er medlem i Bergen Biomedisinsk Forskerskole, og blir tatt opp i ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet. Nødvendig informasjon og alt av skjema og reglement finnes på nettsidene for forskerutdanning ved fakultetet.

Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: phd.biomed@uib.no