Hjem
Institutt for biomedisin

Forskningsenheter

Forskningen ved Institutt for biomedisin er i sin hovedinnretning basert på basale medisinske, biomedisinske og biologiske problemstillinger. En stor andel av vår forskning er et fundament i den kliniske og mer pasientnære medisinske forskningen, samt at vi i de senere år har økt vår forskningsandel mot translasjonell medisinsk forskning og i noe grad klinisk forskning. Vi har sterke forskningsmiljøer innen blant annet kreftforskning, nevrovitenskap, legemiddeloppdagelse, metabolisme, sykdomsmekanismer, proteomikk, biomarkører, kardiovaskulær forskning, sammenheng mellom struktur og funksjon for makromolekyler samt ekstracellulær matrix biologi.

Hovedinnhold

Institutt for biomedisin har 5 forskningsenheter, der hver enhet igjen består av flere forskningsgrupper. Til sammen består instituttet av 22 forskningsgrupper. Alle forskningsenhetene er listet nedenfor, og oversikt over alle forskningsgruppene kan man finne ved å benytte linken nedenfor eller via fanen «Forskning» over.