Hjem
Institutt for biomedisin

Forskningsgrupper

Forskningen ved Institutt for biomedisin er i sin hovedinnretning basert på basale medisinske, biomedisinske og biologiske problemstillinger. Vår forskning er et fundament i den kliniske og mer pasientnære medisinske forskningen. Denne spennvidden kommer til uttrykk i det fokus instituttet har hatt på translasjonell medisinsk forskning de seinere år.