Hjem

Institutt for biomedisin

Forskningsgrupper

Forskningen ved Institutt for biomedisin er i sin hovedinnretning basert på basale medisinske, biomedisinske og biologiske problemstillinger. Vår forskning er et fundament i den kliniske og mer pasientnære medisinske forskningen. Denne spennvidden kommer til uttrykk i det fokus instituttet har hatt på translasjonell medisinsk forskning de seinere år.

Våre forskere:

  Arnesen, Thomas 
  Bakke, Marit
  Berggreen, Ellen
  Bjerkvig, Rolf
  Bramham, Clive 
  Brenk, Ruth
  Døskeland, Stein-Ove
  Chekenya Enger, Martha
  Enger, Per Øyvind

  Gullberg, Donald
  Haavik, Jan
  Halberg, Nils
  Hartveit, Espen
  Karlsen, Tine Veronica
  Kettunen, Paivi
  Kursula, Inari
  Kursula, Petri
  Kusche-Gullberg, Marion
   

  Lundervold, Arvid
  Lorens, James
  Martinez, Aurora
  Miletic, Hvroje
  Reed, Rolf K.
  Saraste, Jaakko
  Selheim, Frode
  Stern, Beate
  Stuhr, Linda

  Tenstad, Olav
  Thorsen, Frits
  Tjølsen, Arne
  Tronstad, Karl Johan
  Vedeler, Anni
  Veruki, Margaret
  Wang, Jian
  Wiig, Helge
  Ziegler, Mathias
  Aarseæther, Niels