Hjem
Institutt for biomedisin

Tilgang til Institutt for biomedisin, BBB

For å få tilgang til Insitutt for biomedisin (IBM) sine etasjer i BB-Bygget trengs det et riktig programmert adgangskort (ansattkort/studentkort/gjestekort).

Hovedinnhold

Insituttet har mange laboratorier og områder som krever særskilt adgangskontroll og vi er opptatt av at de som skal bruke våre lokaler har gjort avtale med instituttet om dette, samt gjort seg kjent med HMS-rutiner, evakueringsordninger og lignende, slik at vi sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø.

Behov for tilgang vurderes individuelt, og for at vi skal få de opplysningene vi trenger til en rask behandling, ber vi om at du gjør følgende:

  1. Fyll ut det vedlagte skjemaet så grundig som mulig
  2. Få signatur av din kontaktperson ved IBM
  3. Utfylt skjema med kopi av arbeidskontrakt, veiledningsavtale eller mastergradskontrakt leveres i postkasse, 6. etasje, BBB, utenfor rom 6A107A, Jonas Lies vei 91
Dokumenter