Hjem
Sancta Birgitta av Sverige i middelalderens England

Kort om prosjektet

En re-vurdering av Den Hellige Birgitta av Sverige og hennes åpenbaringer i middelalderens England: Sirkulasjon og innflytelse, 1380-1530.

Online Database, New Editions, Network Graphing, Results
Foto/ill.:
Laura Saetveit Miles

Hovedinnhold

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelationes, som ble oversatt til mange folkespråk. Imidlertid er vår forståelse av Birgittas påvirkning i England fremdeles utydelig fordi de fleste av hennes engelske tekster ikke har blitt redigert. Hennes innflytelse på litteratur og religion er derfor fremdeles et uutforsket felt.

Dette prosjektet legger opp til den første omfattende studien av Birgitta og hennes Åpenbaringers fulle innflytelse i middelalderens England. Hvordan ble hennes tekster mottatt og sirkulert, og hva var omfanget av hennes innflytelse? En dristig overordnet hypotese som vil bli testet er at fra rundt 1380 til den engelske reformasjonen på 1530-tallet var Birgitta den mest innflytelsesrike kvinnelige forfatteren i England, med en uutslettelig påvirkning på det engelske samfunn. Samtidig endret engelske lesere Birgitta og hennes tekster for å passe til sine egne behov og preferanser, noen ganger ved dramatisk tilpasninger av tekstene.

For å teste denne hypotesen, kombinerer prosjektet tre innovative metodiske tilnærminger. Først skal vi opprette en mangefasettert database med engelske manuskripter relatert til Birgitta (åpen tilgang). For det andre vil flere av de engelskspråklige versjonene av Birgittas Revelationes for første gang bli redigert, i trykte og digitale utgaver. For det tredje skal vi lage nettverks grafer som kan belyse hvordan Birgittas tekster sirkulerte i England, og hvordan hennes innflytelse spredte seg. Til slutt, vil vår analyse gjøre det mulig for oss å presentere en ny fortelling om kvinners forfatterskap i England, med fokus på Birgitta av Sverige. Samlet kan prosjektet fremme vår forståelse av hvordan kjønn, forfatterskap og religiøs litteratur fungerte i middelalderens England.