Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Økonomi - samleside Forskningsrådet

Budsjettering og økonomisk oppfølging av Forskningsråd-prosjekter

Hovedinnhold

Fellesløftet

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Generelt for Forskningsråds finansierte prosjekter:
    

  • Arkivering av Kontrakt: Underskrevne kontrakter arkiveres vanligvis i ePhorte og i Unit4.