Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Toppfinansiering av forskningsprosjekter

Hovedinnhold

Universitetsledelsen ønsker å bidra til økt forskningsaktivitet ved å gi toppfinansiering til viktige forskningsprosjekter. Finansieringens størrelse blir beregnet som en prosent av midlene man får fra bidragsyter, og toppfinansieringsmidlene skal gå til det aktuelle prosjektet. Prinsipper og regler knyttet til denne ordningen er beskrevet nærmere i fire brev som er sendt ut til miljøene, se linker under.