Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Toppfinansiering av forskningsprosjekter

Main content

Universitetsledelsen ønsker å bidra til økt forskningsaktivitet ved å gi toppfinansiering til viktige forskningsprosjekter. Finansieringens størrelse blir beregnet som en prosent av midlene man får fra bidragsyter, og toppfinansieringsmidlene skal gå til det aktuelle prosjektet. Prinsipper og regler knyttet til denne ordningen er beskrevet nærmere i fire brev som er sendt ut til miljøene, se linker under.