Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Forskningsrådet

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Hovedinnhold

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. SFI-ordningen fra Norges forskningsråd har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. 

Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.

BOA teamet støtter SFI-søknader ved UiB. Søkerne og støttepersonalet kan få tilgang til et dedikert MS Teams område med utfyllende informasjon.

Yves Aubert er kontaktperson for SFI ved UiB.