Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur - Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer

NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur - Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer

Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs fagmiljøer som er interessert i Forskningsrådet sin utlysning midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023 til informasjonsmøte. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative.

Hovedinnhold

På møtet vil det bli gitt informasjon om utlysningen og anledning til å stille spørsmål til UiBs BOA-team som tilbyr administrativ støtte til eksternfinansiert forskning.

Agenda

  • Viserektor Gottfried Greve - 
  • Seniorrådgiver Erik Sandquist, Forsknings- og innovasjonsavdelingen
  • Sjefingeniør, Produktområdeleder Digitale Forskningstjenester og Produkter, Alexander Oltu, IT-avdelingen 
  • Førstebibliotekar, Faglig leder for forskingsstøtte, Marta Eide , Universitetsbiblioteket
  • Seniorrådgiver, Håvard Hoel Aass, Økonimiavdelingen 
  • Spørsmål og svar fra møtedeltakerne