Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur - Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer

NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur - Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer

Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs fagmiljøer som er interessert i Forskningsrådet sin utlysning midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023 til informasjonsmøte. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative.

Main content

På møtet vil det bli gitt informasjon om utlysningen og anledning til å stille spørsmål til UiBs BOA-team som tilbyr administrativ støtte til eksternfinansiert forskning.

Agenda

  • Viserektor Gottfried Greve - 
  • Seniorrådgiver Erik Sandquist, Forsknings- og innovasjonsavdelingen
  • Sjefingeniør, Produktområdeleder Digitale Forskningstjenester og Produkter, Alexander Oltu, IT-avdelingen 
  • Førstebibliotekar, Faglig leder for forskingsstøtte, Marta Eide , Universitetsbiblioteket
  • Seniorrådgiver, Håvard Hoel Aass, Økonimiavdelingen 
  • Spørsmål og svar fra møtedeltakerne