Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2023 – Workshops for UiB søkere

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2023 – Workshops for UiB søkere

Forskningsrådet lyser midler til forskningsinfrastruktur med frist 15. november og UiBs søkere inviteres til workshop.

Hovedinnhold

Denne workshopen har fokus på full søknad til fristen 15. november. Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde med frist 21. juni. Ved behov kan workshopen bidra til å svare på spørsmål knyttet til skissen men dette er ikke målet da denne ikke blir evaluert.  

Målet med workshopene er at søkerne kommer i gang/ kommer videre med:

1. impact,

2. implementation,

3. og definere behov for avklaringer og tidsplan for søknadsarbeidet.

Påmeldingsfrist

Påmelding er obligatorisk, og fristen er 8. juni. Dersom du hadde ønsket å delta, men ikke har anledning ber vi også om at dere benytter påmeldingen og indikerer interesse for et nedskalert møte med søknadsrådgiver.

Tid og sted

Sted: Alrek Helseklynge, Adresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen, Møterom: Hugin

Tid: 15. juni 0900-1200

Workshopen er fysisk

Team

Workshopen ledes av Erik Sandquist fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Et team av rådgivere fra fakultet, institutt, og sentralavdelingene: økonomiavdelingen, IT-avdelingen og Universitetsbiblioteket vil delta aktivt i workshopen.
Bekreftelse på team kommer.

Målgruppe

Søkere og rådgivere på fakultet og institutt som planlegger full søknad og de som planlegger forprosjekt søknad er velkommen.    

Tentativ agenda

Plenum

  • Innledning siste nytt om utlysningen
  • Innledning til virkninger og effekter (impact-delen) av søknaden
  • Spørsmål og svar

Gruppearbeid

  • Søkerne deles inn i mindre grupper som jobber i team på 2-3 søkere og alene sammen med team av rådgivere for å komme i gang/ komme videre med virkninger og effekter (impact-delen) av søknaden og definere behov for avklaringer og tidsplan for søknadsarbeidet.

Plenum

  • Avslutning i plenum med søkernes behov    


Alle som ønsker det, får også tilbud om innspill med IT avdelingen og Universitetsbiblioteket i løpet av workshopen.


Åpenhet og deling

En forutsetning er at de som deltar på workshopene er villig til å jobbe i team og bidra aktivt i diskusjonene med andre søkere og administrativt BOA-støtteapparat i plenum og i grupper.

Formøte

Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs søkermiljøer til informasjonsmøte om INFRASTRUKTUR utlysningen 31. mai. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative. PÅ dette møtet vil det bli gitt informasjon om utlysningen og anledning til å stille spørsmål til UiBs BOA-team som tilbyr administrativ støtte til ekstern finansiert forskning.
Mer informasjon og påmelding her

Neste steg

Det planlegges oppfølgingsworkshop til høsten. Her vil fokus være på gjennomføring (implementation) delen av søknaden.