Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kontrakt

I denne fasen er søknaden innvilget, men både prosjektbeskrivelse og budsjett må gjerne revideres og kontrakten forhandles.