Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Avslutning

Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter skal avsluttes fortløpende etter prosjektslutt. Aktuelle oppgaver er blant annet økonomisk oppgjør, formidling og publisering av resultater og evaluering av prosjektet.

Hovedinnhold

Rapportering

Sluttrapportering Prosjektleder har ansvar for den faglige sluttrapportering til bidragsyter/ kunde i henhold til inngått kontrakt/ avtale.

Kommunikasjon og formidling 

Prosjekter som innebærer personopplysninger mm

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter er av midlertidig art. Ved prosjektavslutning skal personopplysningene som hovedregel anonymiseres eller slettes, med mindre forskningsdataene skal oppbevares for etterkontroll eller framtidige forskningsformål. UiB sine rutiner for avslutning av forskningsprosjekt må følges. Disse er forankret i Overordnede rammer for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Bergen.  

Lagring av forskningsdata etter prosjektslutt

 

HR-støtte

Ved bortfall av ekstern finansiering skal i utgangspunktet den ansatte fortsette i fast stilling ved UiB også utover prosjektperioden. Bortfall av ekstern finansiering kan gjøre det nødvendig å vurdere å si opp medarbeidere.  Dersom UiB ikke har noen annen passende stilling å tilby vil det være saklig grunnlag for oppsigelse etter statsansatte loven. En oppsigelseprosess skal starte 12 måneder før utløp av finansiering. 

Kontakt HR ved din enheten eller ditt fakultet.

 

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan