Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Tirsdag var det oppstartsmøte for deltakerne i karriereprogrammet Momentum ved UiB.
Klimaforsker Eystein Jansen mener ekstern finansiering har vært en avgjørende faktor for suksessen Bjerknessenteret har oppnådd. Han har gode tips til forskere som ønsker seg eksterne midler gjennom Horisont2020.
UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
Sars-senteret ved UiB fikk nylig to prestisjefylte Marie Curie-stipender. De neste fire årene skal de inngå i internasjonale nettverk som forsker på evolusjon.
Investeringer i forskning, innovasjon og utdanning er ikke bare økonomisk nødvendig, men også en samfunnsmessig forpliktelse, slår rapport om EUs framtidige kunnskapspolitikk fast.
Christopher Henshilwood og de andre medlemmene av UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
UiB er igjen landets mest siterte universitet. Det viser resultata frå ny stor, kartlegging. Også på verdsbasis klatrar UiB på rangeringa på grunn av godt siterte og internasjonale forskarar.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.
En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.
Hvorfor skriver forfattere? En av grunnene er at de kan skape sine egne karakterer. Informatikere har den samme relasjonen til algoritmer, ifølge Saket Saurabh.
Do you want your science to be more visible in Brussels? Then you should get in touch with Kristof Vlaeminck. Meet the University of Bergen’s man in Brussels.

Sider