Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Prosjektet ImpactWind Sørvest har fått støtte fra Forskningsrådet

Kapasitetsløftet ImpactWind Sørvest, hvor UiB er en av forskningspartnerne, skal muliggjøre raskere utbygging av havvind.

Bilde av havvindturbiner
Foto/ill.:
Michal Wachucik Equinor

Hovedinnhold

Kapasitetsløftet ImpactWind Sørvest har fått tilsagn om støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet har en ramme på 56 millioner kroner over seks år. NORCE skal lede prosjektet sammen med Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Agder (UiA) som forsknings- og utdanningspartnere. I tillegg er det åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger involvert.

Målet med prosjektet er "...å muliggjøre raskere utbygging av havvind på norsk sokkel gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap og bygging av langsiktig utdannings/forskningskapasitet for effektive konsesjonssøknadsprosesser". Dette skal blant annet gjøres ved å styrke utdanning med relevans for havvind, utvikle forskningsbasert kunnskap som fyller kompetansegap og å utvikle en databaseløsning for data og utredninger for havvindutbyggingen. 

UiB skal primært bidra med etter- og videreutdanning til industrien og næringslivet samt forskning på vindressurser, drift og nedstenging av havvindparker og juridiske rammeverk. Finn Gunnar Nielsen ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW) sier i forbindelse med tildelingen at "ImpactWind er et viktig prosjekt, både for industrien og forskningspartnerne. Det er et prosjekt som passer svært godt inn i BOWs strategi, der tverrfaglig forskning for en bærekraftig utvikling av energi fra havvind er kjernen. Det vil også bidra til en raskere utvikling av et relevant utdanningstilbud innen havvindenergi. Vi ser frem til samarbeidet med industrien, og spesielt til å videreutvikle forskning og undervisning med forskningspartnerne". 

 

Det er et prosjekt som passer svært godt inn i BOWs strategi