Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Etter- og Videreutdanningstilbud innen havvindenergi

BOW/Geofysisk Institutt har fått bevilget midler fra Kompetanse Norge for å tilby to etterutdanningskurs innen havvindenergi. Bevilgningen er en del av ordningen "Kompetanseløft for utsatte industriklynger".

Skisse av vindturbin
Foto/ill.:
Finn Gunnar Nielsen

Hovedinnhold

«Tilskudd for kompetanseløft til utsatte industriklynger» forvaltes av Kompetanse Norge, og er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram, som igjen er en del av kompetansereformen «Lære for livet». Målgruppen for dette kompetanseløftet er utsatte industriklynger, og utdanningstilbud skal bidra til å dekke klyngenes behov for kompetanse. Når det gjelder havvind, er det i industrien et behov for grunnleggende havvindkompetanse siden eksport av varer og tjenester knyttet til havvind er sett på som et voksende marked for norske bedrifter. I tillegg har norsk sokkel et av verdens beste energipotensial for havvind. Hvis havvind i årene som kommer skal få den dominerende plassen i energiforsyningen som blant annet EU og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) antar, er det behov for en omstilling og kompetanseheving i industrien.

Målene til kompetanseløftet er å «bedre konkurransesituasjonen for industriklynger gjennom tilgang på korte og fleksible emner innenfor UH [Universitet og høyskole]-sektoren» og «behovstilpassede etter og videreutdanningsemner innenfor UH-sektoren for utsatte industriklynger». BOW/Geofysisk Institutt skal tilby to videreutdanningsemner på fem studiepoeng hvor det gis en grunnleggende gjennomgang av sentrale temaer innen havvind. Dette er rettet mot personer som jobber i energibransjen og som har ingeniørutdanning eller naturvitenskapelig bachelorgrad. Det første kurset har planlagt oppstart høsten 2022. BOWs samarbeidspartnere fra industriklyngen er Norsea Group, Head Energy og Eviny. Dette vil være et kjærkomment tilbud for å heve kompetansen i bransjen slik at man er bedre rustet til å møte den økende konkurransen i havvindmarkedet.