Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Miljøvernminister Espen Barth Eide lyttet til BOWs havindsatsning

Finn Gunnar Nielsen og Sigrid E Schütz fra BOW presenterte muligheter og utfordringer innen havvind til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide

Bilde av Finn Gunnar Nielsen som presenterer i møte med minister
Finn Gunnar Nielsen i samtale med Espen Barth Eide
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg, UiB

Hovedinnhold

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide besøkte UiB 31.januar. Her fikk han blant annet en orientering om muligheter og utfordringer knyttet til den storstilte utbyggingen av energi fra havvind som er ventet i Europa de neste årene.

Finn Gunnar Nielsen, som har 20 års erfaring med havvindutvikling, presenterte BOWs havvindsatsning, og viste til viktigheten av å bygge ut mer havvind, mens Sigrid E Schütz tok for seg de juridiske aspektene ved havvindutbygging. Presentasjonene ble fulgt av en god samtale rundt mulighetene dette gir for Norge, blant annet i forhold til næringsutvikling og hvor viktig det er å ha et godt juridisk og økonomisk rammeverk i områdene det skal bygges ut.