Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Kartlegger miljøpåvirkning på Hywind Tampen

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) er involvert i to forskningsprosjekter på miljøpåvirkning fra havvindutbygging og sameksistens med fiskerinæringen

wind turbine with oil platform
Foto/ill.:
Copyright Equinor - Hywind Tampen Illustration

Hovedinnhold

To forskningsprosjekter ledet av Havforskningsinstituttet skal øke kunnskapsgrunnlaget om miljøpåvirkninger fra havvindparker og hvordan utbygging kan skje i god samhandling med fiskerinæringen. Bergen Offshore Wind Centre (BOW) skal bidra gjennom kunnskap om havvindparkenes fysiske parametre og innsamling av akustiske data.

Kartlegging av bestander og fysiske parametre i Hywind Tampen-området 

Dette prosjektet er finansiert av Equinor og vil kartlegge hvilke fiskebestander som finnes i området, samt også måle fysiske parametre som støy i området der havvindparken Hywind Tampen skal etableres. Bergen Offshore Wind centre vil bidra inn med målinger av støy fra konstruksjonsfasen og i operasjonsfasen. 

-Måleutstyret er klargjort og vil bli satt ut i juni 2022 slik at vi får akustiske data både fra konstruksjonsfasen og driftsfasen, sier prosjektets kontaktperson ved BOW, Mostafa Bakhoday Pasyabi. 

Les mer om prosjektet på Havforskningsinstituttet sine sider.

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri -og havvindsnæring

Dette prosjektet har som mål å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring. Bergen Offshore Wind Center (BOW) vil delta i nettverket til prosjektet. BOW vil bidra inn mot alle arbeidspakkene gjennom sin kunnskap relatert til vindturbinenes utforming og fysiske påvirkning på miljøet. 

- BOW har sterke fagmiljø på fysiske parametre knyttet til vindturbiner og vindparker. I tillegg har vi et sterkt juridisk miljø som vil bidra inn på spørsmål som "skjer etablering av havvind i tråd med intensjonen av reell bærekraft for samfunnet?" og "hvordan får man til en bærekraftig sameksistens i havarealplanlegging?", sier direktør for BOW, Finn Gunnar Nielsen.