Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Søknadsfrist 20. april for høyere utdanning

Søk energistudier ved Universitetet i Bergen

Husk søknadsfristen 20. april 2022 for å søke høyere utdanning. Energiutdanning gir deg en utdanning for fremtiden. Havvind er en av retningene du kan velge på energistudiet.

Energistudier - utdanning for fremtidens energibehov

Produsent:
UiB/OED

Hovedinnhold