Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Maringeologisk toktrapport

Gode nok bunnforhold til å forankre havvindturbiner?

Geologer dro på tokt til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni 2022 for å samle data som skal brukes til å kartlegge bunnforholdene for forankring av havvindturbiner. Les om hva de fant.

en gruppe mennensker på et skip
Det vitenskapelige crewet på dekk på G.O. Sars
Foto/ill.:
Hannah Petrie/UiB

Hovedinnhold

Toktet er en del av Akademiaprosjektet "Maringeologisk grunnundersøkelse for havvinds-installasjoner". Prosjektet skal kartlegge hvordan geologisk informasjon kan bidra til en bedre forståelse av fundamentering av vindturbiner til havs, og det var derfor naturlig å samle prøver og data fra de to åpnende områdene for fornybar energiproduksjon til havs, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Les toktrapporten i sin helhet her 

Om toktet

Toktet ble gjennomført 10.–20. juni av geologer fra Institutt for geovitenskap og tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre. De reiste med forskningsskipet G.O. Sars som er eid av Havforskningsintituttet og Universitetet i Bergen.

Det vitenskapelige crewet bestod av professor Haflidi Haflidason (toktleder), forsker Jo Brendryen (assisterende tokleder), Hannah Petrie (stipendiat), samt seks ingeniører, to masterkandidater og to bachelorkandidater. 

På toktet ble det samlet inn følgende:

  • 13 Vibrokjerner, 10 Gravitykjerner, 3 Calypsokjerner
  • 1 CTD-stasjon
  • Totalt 1600 km med TOPAS-linjer (700 km fra Utsira Nord og 900 km fra Sørlige Nordsjø II).