Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
#SMIBergen2022

Grundige værdataanalyser bidrar til effektiv design og drift av havvindparker

Hvordan er vind- og bølgeforholdene i områdene regjeringen har åpnet for utbygging av vind? Etienne Cheynet har sammen med kollegaer analysert været for perioden 1992 til 2020 i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Kart over havområde utenfor Sør-Norge og vindturbiner, bilder av en kvinne og to menn
Etienne Cheynet har sammen med Lin Li (UiS) og Zhiyu Jiang (UiA) analysert data fra databasen NORA3
Foto/ill.:
UiB/BOW

Hovedinnhold

Havet utenfor norskekysten kan være værhardt. Likevel mener havvindforskere at flere områder egner seg svært godt til å utvinne havvindenergi. I juni 2020 åpnet regjeringen i første omgang for utbygging i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 

Utnytte vindressursene optimalt 

Dybdekunnskap om værforholdene er avgjørende for best mulig utnyttelse av vindressursene. Etienne Cheynet har sammen med førsteamanuensis Lin Li (Universitetet i Stavanger) og førsteamanuensis Zhiyu Jiang (Universitetet i Agder)  sett på data fra databasen NORA3, og studert statistikk av vindhastigheten, vindretningen, bølgeretning, bølgehøyde og bølgeperioden.  

– Resultatene av vår forskning vil være nyttig for alle som utformer, drifter og vedlikeholder havvindparker, sier Etienne Cheynet.  

Under årets havvindkonferanse Science Meets Industry kan du høre ham gå gjennom de nye funnene, og hvordan de kan brukes til å lage bedre havvindparker. 

Hastag til Science Meets Industry #SMIBergen2022
Foto/ill.:
UiB/BOW