Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Webinar om sameksistens til havs

23. september deltok professor og BOW-direktør Finn Gunnar Nielsen i webinaret "Sameksistens til havs: Hva må være på plass for legitim utbygging av havvind i Norge?"

Webinar: Sameksistens til havs: Hva må være på plass for legitim utbygging av havvind i Norge?

Produsent:
SINTEF Ocean

Hovedinnhold

Webinaret hadde som mål å være møteplass for å utveksle nyheter innen forsking og utbyggingsplaner, samt å få innblikk i perspektivene til interesseorganisasjonene.

Foruten Finn Gunnar Nielsen deltok også blant andre Nils Roar Hareide, Runde miljøsenter og Havforskningsinstituttet, Fredrik Myhre, WWF Norge, og Solrun Figenschau Skjellum, Norsk institutt for vannforskning.

Prosjektet Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring ledes av Havforskningsinstituttet og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Det skal kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring.